ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

      


ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΜΑΛΦΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Α.Φ.Μ. 029639245
Δ.Ο.Υ.  ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002943801000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡΥΝΗΣ 22, 11633, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210.7561.006 & 694.15.75325